(Source: altlivsdunham, via detectivedunham-deactivated2013)

Olivia Dunham favorite person Anna Torv fringe